Cəfərova İradə

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

AMK-nın baş müəllimi

Ünvan: Baki, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: irada.cafarova@box.az

Məqalələr:

2009-5-6,

Kadr hazırlığında yeni təlim üsullari və texnologiyaların tətbiqi (2015-4)

Müəllimin peşə özünüdərk prosesinin xüsusiyyətləri (2016-4)

Yeni  informasiya  texnologiyalarının əqli  fəaliyyətin  fəallaşmasında  rolu (2018-1)

 

Mövzuya uyğun