MƏMMƏDOVA Səbinə

AMK-nın magistri

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

E-mail: sebinememmedova177@gmail.com

 

Məqalələr:

Azərbaycan musiqisinin inkişafinda Heydər Əliyev mərhələsi (2018-2)

Elnarə Dadaşovanın “Sayalı” baletinin müxtəlif redaksiyalarının müqayisəli təhlili (2018-4)

 

Mövzuya uyğun