İmran ŞIXƏLİYEV

AMEA-nın Memarlıq və incəsənət institunun doktorantı.

Email: imranshikhaliyev@gmail.com

 

Məqalələr:

Azərbaycan muğam adlarının təfsiri məsələləri (2018-3)

Azərbaycan məqamlarının qohumluq münasibəti (2019-1)

Mövzuya uyğun