Əzizov Ramiz

Əməkdar müəllim

Dosent

Email: ramizezizov@mail.ru

 

Məqalələr:

Rafiq Musazadənin “Qədim muğamlar” dərsliyinə bir baxış (2013-4)

Nazim Kazımovun “Adil Gəray Məmmədbəyli” monoqrafiyasına bir nəzər (2017-1)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur