ilham-nezerovİlham NƏZƏROV

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı

Ünvan: Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli 98

Email: ilhamnazarov@yahoo.com

Məqalələr:

Müslüm Maqomayevin ifasında “Fiqaronun kavatinası”nın vokal və akustik təhlili

«Koroğlu» operasında Bülbülün ifaçılıq üslubuna dair (2018-2)

Müslüm Maqomayevin vokal ifaçılıq üslubunun səciyyəvi elementləri (2020 1-2)

 

 

 

Mövzuya uyğun