Jalə Qulamova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMK-nın elmi katibi

jale-qulamova

 

 

 

 

 

 

Məqalələr:

2009-2,

2009-5-6,

2011-1

Tarın  simlərindən qəlblərə axan musiqi (2018-4)

Siyavuş Kəriminin beynəlxalq musiqi layihələri (2019-4)

Mövzuya uyğun