malik-quliyevQuliyev Malik

Tədris işləri üzrə prorektor

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Professor

Əməkdar müəllim

 

Məqalələr:

Sazəndə sənətinin instrumental təşəkkülü, inkişafi və spesifikasi (2009 № 1)

Mahnı ustadı (2009 № 3-4)

Ramiz Zöhrabovun “Muğam” kitabının musiqişünaslıqda rolu (2012 № 4)

Azərbaycan muğamına dini-fəlsəfi baxış (2014 № 3)

Tar tədrisinin bəzi məsələləri (2018-2)

Mövzuya uyğun