Hüseynova İradəhuseynova-irade

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

AMK-nın baş müəllimi

 

Məqalələr:

Azər Dadaşovun dini mövzulu iki vokal əsəri (2017-1)

Gənc ifaçı Mədinə Şahgəldiyeva (2019-4)

XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda musiqi təhsilinin təşəkkülündə rus pedaqogikasının rolu (2021-3)

Azərbaycan vokal sənətində İlham Nəzərovun ifaçiliq üslubunun özəlliklərinə dair (2022-3)

Mövzuya uyğun