Əliyev İlqar

AMK-nın dosenti

Email: İlqar.mm@mail.ru

ilqar-əliyev

Məqalələr:

XIX-XXI əsrlərdə Azərbaycan muğam sənətinin təkamülünə dair (2015-3)

“Hisar” şöbəsinin nəzəri və praktiki məsələlərinə dair (2016-4)

Azərbaycan  rəqslərinin səhnə təcəssümü (2017-4)

İfaçılıqdan alimliyə (2018-1)

Azərbaycan qarmon ifaçılığı sənətində muğam (2018-4)

Mövzuya uyğun