Əliyev Vüqar

AMK-nın baş müəllimi

E-mail: vüqar.aliyev101@gmail.com

vuqar-əliyev

Məqalələr:

2014-3,

2014-4,

“Rəhab” muğamının ifaçılıq xüsusiyyətləri (2015-2)

“Mahur-hindi”  muğamının vokal-instrumental ifasi barədə (2016-4)

Şamaxı (Şirvan) muğam məktəbinin bəzi unudulmuş nümayəndələrinin yaradıcılıq yolu (2018-4)

Azərbaycan musiqisində zərbi muğamların rolu və yeri barədə mülahizələr (2023-2)

Mövzuya uyğun