Əliyev Vüqar

AMK-nın baş müəllimi

 

Məqalələr:

2014-3,

2014-4,

“Rəhab” muğamının ifaçılıq xüsusiyyətləri (2015-2)

“Mahur-hindi”  muğamının vokal-instrumental ifasi barədə (2016-4)

Mövzuya uyğun