13x18-01Xanbəyova Vəfa

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMK-nın müəllimi

Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: vafa_musician@mail.ru

 

Məqalələr:

2009-3-4,

2009-5-6,

2010-3,

2011-3,

2012-4,

2013-2,

2014-1,

Aqşin Əlizadənin “Violin ilə orkestr üçün konserti”ndə milliliyin  təzahür prinsipləri (2016-1)

Aqşin Əlizadənin simfonik yaradıcılığında milli musiqidən istifadə prinsipləri (2019-3)

Azərbaycanda şəbeh tamaşaları və ilk milli opera (2020 1-2)

Cahangir Cahangirovun yaradıcılığında Hüseyn Cavid irsi (“Oratoriya – 59” əsəri timsalında) (2021-4)

Mövzuya uyğun