Məmmədli Fərdin

Email: fardin.mammadli@gmail.com

 

Məqalələr:

Muğam dəstgahlarında “Şikəsteyi-fars” şöbəsinin funksional əhəmiyyəti (2015-4)

XX əsrin əvvəllərində “Rast” muğamının səs və not yazılarında  “Bərdaşt” şöbəsi (2017-2)

Şur muğamının instumental variantlarında “Bərdaşt” (2018-4)

Mövzuya uyğun