AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 2, 2016

Kamança üçün miniatürlər

kamanca

Mayın 12-də Azərbaycan Milli Konservatoriyasında “Mu­siqi saatı”nda bu dəfə Konser­vatoriyanın müəllimi, əməkdar incəsənət xadi­mi, bəstəkar Sər­dar Fərəcovun əsər­ləri səsləndi. Bəstəkarın kamança üçün yaz­dığı “Şərq bazarı”, “Yallı”, “Ul­duzlu gecə”, “Unutma” və s. Pyes­ləri ifa olundu. Fortepianoda Sevinc Kərimovanın müşayəti ilə solist simasında Konserva­toriyanın tələbəsi Mədinə Şah­gəl­diyeva çıxış edirdi.

Fərdin MƏMMƏDLI

Mövzuya uyğun