manafova-gulnarManafova Gülnarə

AMK-nın dissertantı,

“Milli musiqinin tədqiqi laboratoriyası”nda elmi işçi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu Ələsgər Ələkbərov 7

Email: gulnarerefiq@gmail.com

            manafova.gulnare@konservatoriya.az

Researchgate profile 

Academia.edu 

ORCİD 0000-0002-3872-1167 

Scholar.google.com (Manafova Gulnare Rafiq)

Məqalələr:

“Mi” mayəli yeddi məqam (2016-2)

Aşiq musiqisi bəstəkar yaradıcılığında (2017-1)

Cavanşir Quliyevin «Oğuznamə» baletində intonasiya dramaturgiyası (2018-2)

Kamança ifaçılarına əvəzsiz töhfə (2019-2)

Arxaik folklorun bəstəkar yaradıcılığında təzahür aspektləri: Cavanşir Quliyevin əsərləri nümunəsində (2020 — 4)

Cavanşir Quliyevin “Əsgər marşı” türk əsgəri musiqisi ənənələrinin davamı qismində (2022-2)

Mövzuya uyğun