sabir-ələkbərovƏləkbərov Sabir

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimi

Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Məqalələr:

2013-2,

2013-4,

Əlibaba Məmmədov – 85 (2015-1)

“Zabul Segah” muğamında bəzi variantlar (2016-2)

“Əmiri” şöbəsinin muğamlarda yeri və rolu (2017-2)

“Xocəstə” və “şikəsteyi-fars” muğam şöbələrinin fərqi (2018-3)

Bayatı-Şiraz muğamında «İsfahənək» şöbəsi (2020 1-2)

“Rahab” muğamının tərkibi və ifa variantlarına dair (2023-1)

Mövzuya uyğun