memmedeli-memmedovMəmmədov Məmmədəli

AMK-nın “Milli musiqi alətlərinin  təkmilləşdirilməsi”

 elmi-tədqiqat  labaratoriyasının  rəhbəri

Bakı, Yasamal rayonu Ələsgər Ələkbərov 7

Email: mammadali.mammadov@mail.ru

 

Məqalələr:

2012-1,

2012-3,

2012-4,

2013-2,

2014-2,

Dördbucaq formalı balabanın layihəsi (2015-1)

Zurna musiqi alətində təkmilləşdirmə işi (2015-2)

Tar alətinin ölçü sistemlərinin elmi əsaslarla təyin edilməsi (2016-2)

Təkmilləşmiş qolça qopuz və yaylı qopuz (2016-4)

Saz musiqi aləti üzərində aparilmiş ilkin təkmilləşdirmə işləri (2017-3)

“Əsrlərin sədası» ansamblı və bərpa olunmuş ruhəfza (2018-1)

Bərpa olunmuş şedırğu (2019-1)

Bir sıra musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsinə dair (Kontr rübab, Kaman (yay), təkmilləşmiş Cəğanaq və Yatuqan) (2023-1)

Mövzuya uyğun