siyavus-k%c9%99rimiKərimi Siyavuş

Xalq artisti, professor

 

Məqalələr:

Azərbaycan Milli Konservatoriyası və musiqi elmimizin yeni dərgisi (2009 № 1 )

 Muğamın təntənəsi (2009 № 2)

Musiqi və poeziya (2009 № 3-4)

Ömür nəğməsi  (2009 № 3-4)

«Мугам – это состаяние души, это философия» (2009  № 5-6)  

Səs yaddaşımız (2010 № 1)

 Musiqi səslərinin simvolikası (2010 № 2)

 Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 10 illiyi (2011 № 3)

 Tar çanağında konstruktiv dəyişikliklər etməklə səs effektinin yaxşılaşdırılması (2012 № 3-4)

Təkmilləşmiş çəng. (2013 № 2 ) 

 Ömrün 60-cı baharı (2013 № 3)

 Musiqi alətləri­mi­zin təkmilləşdirilməsində texniki elmlərdən istifadə qaydaları (2014 № 2)

 

Dördbucaq formalı balabanın layihəsi (2015-1)

Zurna musiqi alətində təkmilləşdirmə işi (2015-2)

İxtisasindan asili olmayaraq hami muğam  keçməlidir (2016-1)

 ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN ÖLMƏZ YADİGARI — Azərbaycan Milli Konservatoriyası – 20 (2020-3)

Mövzuya uyğun