fettah-xalqzadeXalıqzadə Fəttah

AMK-nın professoru

Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Email: halikzade@mail.ru

 

Məqalələr:

Üzeyir Hacibəyli və folklor musiqisi (2009 № 1)

Ömrün yetmişinci baharı (2009 № 2)

Ömrün müdrik çağında (2014 № 3)

Tarixi etnomusiqişünaslıq haqqında ilk böyük kitab (2016-2)

Çin xalq respublikasında beynəlxalq konfrans (2016-3)

Ümumdünya Tailand konfransında (2019-3)

Çətin sənət yolunun gözəl bəhrələri (2019-4)

Путеводная звезда Фаика Челеби (2021-1)

Etnomusiqişünaslar üçün dəyərli təlimat (2022-1)

Tarixə yazılan mənalı ömür (2022-2)

Aida Hüseynovanın musiqi tədqiqatlarında bəzi metodoloji məsələlər (2022-3)

Simpoziumun görünməyən tərəfləri (2023-3)

Salyanın musiqi həyatında autentik folklor ənənələri (2023-4)

Fəttah Xalıqzadə – 70 (2023-4)

Mövzuya uyğun