abbasqulu-necefzade

Abbasqulu Nəcəfzadə

Azərbaycan Milli Konservatoriyası,

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, AMK-nın professoru

E-mail: a.najafzade@yahoo.com

 

Məqalələr:

2009-1,

2009-2,

2009-3-4,

2009-5-6,

2010-1,

2010-3,

2010 -4,

2011-1,

2011-3,

2012-1,

2012-3,

2012-4,

2013-1,

2013-2,

2013-3,

2014-1,

2014-3,

2014-4,

2014-2,

Dədəm Qorqud – Əlihüseyn Dağlının əlyazmalarında (2015-1)

Əhsən sənə, Əhsən! (2015-2)

Çovqan (çövkən) həm idman oyunu, həm də çalğı alətidir (2015-3)

Tənbur ailəsinin bir üzvü – balakən damburu (2015-4)

My reminiscences about İlyas Malayev, the uzbek artisan – master (2016-2)

Özbək sənətkarı İlyas Malayev barədə xatirələrim (2016-2)

Yetərincə mütaliə etməliyik (2016-3)

Çalği  alətlərimiz “İpək yolu” ilə Amerikada (2016-4)

Meyxana janrı  – Azərbaycan qədim folklor  nümunəsi (2017-2)

Bəşər tarixində çənglə bağlı ən qədim qaynaq Azərbaycandadır (2017-3)

Qədim çalğı aləti – ruhəfza (2018-1) 

Cəfər Cabbarlının bəstələdiyi “on dördü” rəqsinin tarixçəsi (2018-3)

Mövzuya uyğun