0

“Zabul Segah” muğamında bəzi variantlar

-
0

Amerikada çağdaş Azərbaycan musiqisi haqqında dərc edilmiş ilk elmi monoqrafiya

-
0

The first book published in the United States of America On the contemporary music of Azerbaijan

-
0

Təranə Əliyevanın “Qanun məktəbi” dərsliyi barədə qeydlər

-
0

Müğənnilərin yetişib püxtələşməsində Əhsən Dadaşovun rolu

-
0

Tar alətinin ölçü sistemlərinin elmi əsaslarla təyin edilməsi

-
0

Tarixi etnomusiqişünaslıq haqqında ilk böyük kitab

-
0

Saz sənətinin Azərbaycan sufizmindəki yeri və mövqeyi

-
0

Borçali mühitində sazin köklənməsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri

-
0

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı və obrazı Azərbaycan musiqişünaslığında

-
0

Особенности композиции симфонической поэмы «Сказка» Арифа Меликова

-
0

“Mi” mayəli yeddi məqam

-
0

Əli Səliminin mahnı yaradıcılığı

-
0

Tofiq Bakıxanovun İran mövzusunda 6 saylı sonatası

-
0

Özbək sənətkarı İlyas Malayev barədə xatirələrim

-
0

My reminiscences about İlyas Malayev, the uzbek artisan – master

-
0

Qəmbər Hüseynlinin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə elmi konfrans

-
0

İlahilər və türkülər konservatoriya tələbələrinin ifasında

-
0

Kamança üçün miniatürlər

-
0

“Milli musiqi alətlərimizin təkmilləşdirilməsi və yeni növlərinin yaradılmasi” mövzusunda elmi-praktik seminar

-