0

“Çahargah” muğamının quruluşunda variantlıq məsələləri

-
0

Azərbaycan məqam sistemində rast məqamının qohumluq münasibətlərinə dair

-
0

Muğam təhlili və terminologiyasının aktual məsələləri

-
0

Azərbaycan məqamlarının qohumluq münasibəti

-
0

Azərbaycan muğam adlarının təfsiri məsələləri

-
0

Süleyman Ələsgərovun lirik mahnılarının formaxüsusiyyətlərinə dair

-
0

Kiçik həcmli muğamların ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Ramiz Mirişli mahnılarının mövzu rəngarəngliyi

-
0

“Şüştər” muğamının not yazıları əsasında tədqiqi məsələləri

-
0

“Hisar” şöbəsinin nəzəri və praktiki məsələlərinə dair

-
0

“Mi” mayəli yeddi məqam

-
0

“Çahargah” muğamının melodik xüsusiyyətləri və məqam əsası

-
0

Musiqişünas alim M.İsmayılovun əsərlərində segah məqamı

-
0

Şikəsteyi-fars

-