0

Kiçik həcmli muğamların not yazıları

-
0

Yaşıl şəhərin məqamları (Özbəkistanda keçirilmiş “Beynəlxalq makom simpoziumu”ndan təəssüratlar)

-
0

Mustafa Kemal Atatürk’ün mûsikî mâlûmâti

-
0

Lirik nəsrdə xarakter

-
0

1952-1969-cu illərdə “Kirpi” satirik jurnalinda dərc olunmuş təbliğat xarakterli rəsmlər və plakatlar

-
0

О принципах работы с учащимися с ограниченными возможностями (на примере школы интерната для слепых и плохо видящих)

-
0

О роли профессионального и любительского Музыкального обучения учащихся

-
0

Azərbaycan muğam adlarının təfsiri məsələləri

-
0

Tar tədrisinin bəzi məsələləri

-
0

Süleyman Ələsgərovun lirik mahnılarının formaxüsusiyyətlərinə dair

-
0

“Telli sazım” peşrovu

-
0

Dünya xalqlarının musiqi mədəniyyətində Tənbur aləti və onun növləri

-
0

Heydər Əliyev — daim xatırlanan və heç vaxt unudulmayan şəxsiyyət

-
0

Milli məqamların əmələ gəlməsində qeyri-temperasiyalı quruluşun təhlilinə dair

-
0

“Muğam aləmi” V beynəlxalq muğam festivalı

-
0

Arif Babayev-80

-
0

Post-strukturalizmin kulturoloji paradiqmalarından

-
0

Национальные черты в музыке балетов Азербайджанских композиторов

-
0

İfaçılıqdan alimliyə

-
0

Qədim çalğı aləti – ruhəfza

-