...
0

Çətin sənət yolunun gözəl bəhrələri

-
0

İmadəddin Nəsimi bu gün də bizimlədir

-
0

О некоторых аспектах музыкальной тюркологии

-
0

Tarzən Elçin Nağıyevin tədrisdə və ifaçılıqda zəngin töhfələri

-
0

Azərbaycan xanəndələrinin səsləri Almaniyada elmi tədqiqat obyektinə çevrildi

-
0

Şərq məqamlari və Şərq ritmləri

-
0

Gənc ifaçı Mədinə Şahgəldiyeva

-
0

Особенности звукового оформления одноактных балетных спектаклей

-
0

Şamaxıda etnomuzikoloji ekspedisiya

-
0

Üzeyir Hacıbəylinin xalq mahnısına dair konseptual baxışları

-
0

“Yallı” rəqslərinin not nəşrlərinin etnomusiqişünaslıq əhəmiyyəti

-
0

Эволюция музыкальной записи: генезис и современность

-
0

Rəqqasə Aliyə Ramazanovanın professional ifaçılıq xüsusiyyətləri

-
0

Azərbaycan məqam sistemində rast məqamının qohumluq münasibətlərinə dair

-
0

Divani-musiqi

-
0

Ümumdünya Tailand konfransında

-
0

Muğam təhlili və terminologiyasının aktual məsələləri

-
0

«Humay» baletinin bədii konsepsiyasında leytmotiv sisteminin rolu

-
0

Aqşin Əlizadənin simfonik yaradıcılığında milli musiqidən istifadə prinsipləri

-
0

Növbəti dünya musiqi çələngi – Səmərqənddə

-
0

Qədim mədəni telləri bərpa edərək…

-
0

Жизнь посвященная искусству

-
0

Azərbaycan musiqişünasları Moskvada Qippius-2019 dinləmələrində

-
0

К вопросу о ладовой и идейной преемственности Бухарского Шашмакома

-
0

“Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin Təbriz dövrü (1921-ci il)

-
0

Kamança ifaçılarına əvəzsiz töhfə

-
0

Qızıl Orda torpaqlarında

-
0

Rəqs tariximizə bir nəzər

-
0

К вопросу о форме традиционных казахских инструментов кобыз и домбыра

-
0

Vasif Adigözəlovun yaradıcılığında “Odlar yurdu” oratoriyasının əhəmiyyəti

-
elgntwplk