...
0

Azərbaycan simli musiqi alətlərinin quruluş elementləri xalça ornamentlərində

-
0

Muğam sənətində tar alətinin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Pikə Axundova – daim axtarışda olan bəstəkar

-
0

Cəfər Cabbarlının bəstələdiyi “on dördü” rəqsinin tarixçəsi

-
0

Yaşıl şəhərin məqamları (Özbəkistanda keçirilmiş “Beynəlxalq makom simpoziumu”ndan təəssüratlar)

-
0

Mustafa kemal atatürk’ün mûsikî mâlûmâti

-
0

Lirik nəsrdə xarakter

-
0

1952-1969-cu illərdə “Kirpi” satirik jurnalinda dərc olunmuş təbliğat xarakterli rəsmlər və plakatlar

-
0

О принципах работы с учащимися с ограниченными возможностями (на примере школы интерната для слепых и плохо видящих)

-
0

О роли профессионального и любительского Музыкального обучения учащихся

-
0

Azərbaycan muğam adlarının təfsiri məsələləri

-
0

“Xocəstə” və “şikəsteyi-fars” muğam şöbələrinin fərqi

-
0

Hacı Xanməmmədovun mahnı yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri

-
0

BİR YAŞ. Üzeyir Hacıbəyli “Azərbaycan”, 28 may, 1919-cu il

-
0

Azərbaycan xalq cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi seminar

-
0

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti — 100

-
0

Azərbaycan musiqisinin inkişafinda Heydər Əliyev mərhələsi

-
0

О некоторых особенностях музыкального языка Акшина Ализаде в балете «Вальс надежды»

-
0

Balaban alətinin inkişafında ifaçıların rolu

-
0

Особенности структурной организации вокальных миниатюр цикла «Dəniz, göy, məhəbbət» Севды Ибрагимовой

-
elgntwplk