...
0

Məmmədova Rəna

-
0

Bəşər tarixində çənglə bağlı ən qədim qaynaq Azərbaycandadır

-
0

Cəbrayılzadə Sevinc

-
0

Bağırova Rəna

-
0

Hüseynova Aidə

-
0

Müəllimin peşə özünüdərk prosesinin xüsusiyyətləri

-
0

Gənc ifaçının uğuru

-
0

Əhmədzadə Gülnar

-
0

Abdullayev Cabir

-
0

Məmmədova Əfsanə

-
0

Mansurov Elşən

-
0

Qurbansoy Firudin

-
0

Zalova Zöhrə

-
0

Səfixanova Aysel

-
0

Behbudov Qaraxan

-
0

Muğam dəstgahlarında “Şikəsteyi-fars” şöbəsinin funksional əhəmiyyəti

-
0

Çovqan (çövkən) həm idman oyunu, həm də çalğı alətidir

-
0

Kəngərli Arifə

-
0

Ələkbərov Sabir

-
0

Məlikova Fəridə

-
elgntwplk