...
0

Sadıqov Coşqun

-
0

Qulamova Jalə

-
0

Пути изучения средневековой музыкальной культуры Азербайджана

-
0

Kaya Meysər

-
0

Kazımova (Zalıyeva) Leyla

-
0

Quliyeva Gülnarə

-
0

Hüseynova Naila

-
0

Əsədzadə Gülxanım

-
0

Növrəsli Aybəniz

-
0

Bayramlı Yeganə

-
0

Mirzəyev Zakir

-
0

Cavanşir Quliyevin “Oğuznamə” baletində intonasiya dramaturgiyasi

-
0

Ибрагимов Окилхон

-
0

Abbasov Ağahüseyn

-
0

Qəniyev Telman

-
0

Əbdülkərimova Tamilla

-
0

Hüseynova İradə

-
0

Səfərəlibəyova Rəna

-
0

Məlikova Fəridə

-
0

S.Ələsgərovun sözsüz mahnılarının məqam xüsusiyyətləri

-
0

“Yallı” rəqslərinin not nəşrlərinin etnomusiqişünaslıq əhəmiyyəti

-
0

V.Adigözəlovun yaradıcılığında “Odlar yurdu” oratoriyasının əhəmiyyəti

-
0

The first book published in the United States of America On the contemporary music of Azerbaijan

-
0

Nemətli Yavər

-
0

Quliyeva Lamiyə

-
0

Cahangir Səlimxanov

-
0

Həsənova Natavan

-
0

Qara Qarayevin “Qeddi gözəl” baleti Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədovun səhnə tərtibatında

-
0

Muğam sənətinin inkişafında tədqiqat işlərinin və layihələrin rolu

-
0

Əsgərova Nabat

-
elgntwplk