...
0

Çalği alətlərimiz “İpək yolu” ilə Amerikada

-
0

“Kəsmə şikəstə” zərbi muğamı haqqında deyəcəklərimiz

-
0

Mirişova Fəridə

-
0

Qanun aləti S.Abdullayevanin tədqiqatlarinda

-
0

Əhmədov Elsevər

-
0

Əlibaba Məmmədov — 85

-
0

Sevda İbrahimovanin fortepiano ilə simfonik orkestr üçün konsertləri

-
0

Quliyeva Lalə

-
0

S.Ələsgərovun sözsüz mahnılarının məqam xüsusiyyətləri

-
0

Kadr hazırlığında yeni təlim üsullari və texnologiyaların tətbiqi

-
0

Nizami irsi Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında

-
0

Роль бакинских оперных и симфонических сезонов в развитии национальной композиторской школы (1929-1930)

-
0

Cəfərova Lalə

-
0

Müzikl janrını yeni istiqamətə yönəldən britaniyalı fenomen

-
0

Məmmədov Fehruz

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Səda” əsərində milli üslubun təzahür prinsipləri

-
0

İmperator Rus Musiqi Cəmiyyəti Baki şöbəsinin tədris strukturu

-
0

Hüseynova Zülfiyyə

-
0

Məhərrəmova Jalə

-
0

Manafov Fikrət

-
0

Hacıyeva Sevil

-
0

Məmmədova Gülnar

-
0

Şamaxı (Şirvan) muğam məktəbinin bəzi unudulmuş nümayəndələrinin yaradıcılıq yolu

-
0

Məmmədova Sevda

-
0

Əliyeva Ş.

-
0

Kazımova Günel

-
0

Hüseynova Lalə

-
0

Mir-Bağırzadə Fəridə

-
0

Misir xalq çalğı alətləri

-
0

XX əsrin II yarısında qadın xanəndələrin yaradıcılığı

-
elgntwplk