...
0

İlahilər və türkülər konservatoriya tələbələrinin ifasında

-
0

Azərbaycanda şəbeh tamaşaları və ilk milli opera

-
0

Quliyeva Rəna

-
0

Məmmədova Kəminə

-
0

Azərbaycan Milli Konservatoriyasinda Musiqi günü

-
0

Cahangir Cahangirovun yaradıcılığında Hüseyn Cavid irsi (“Oratoriya – 59” əsəri timsalında)

-
0

“Xocəstə” və “şikəsteyi-fars” muğam şöbələrinin fərqi

-
0

Xanəndəlik sənətinin inkişaf yollari haqqinda mülahizələr

-
0

Məmmədova Zümrüd

-
0

Музыкальная символика как носитель человеческих ценностей

-
0

Abdulzadə Cəmilə

-
0

Abdullayeva Səadət

-
0

“Konservatoriya” elmi jurnalını artıq İnternetdə izləmək mümkündür

-
0

Mansurov Elşən

-
0

Gənc ifaçının uğurları

-
0

Babayeva Aytən

-
0

Bir sıra musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsinə dair (Kontr rübab, Kaman (yay), təkmilləşmiş Cəğanaq və Yatuqan)

-
0

Dadaş Dadaşovun bəstəkar və müəllim portretinə bəzi ştrixlər

-
0

Azər Rzayevin “Nəsimi poeması”

-
0

Xan Şuşinskinin mahnı yaradıcılığı

-
0

Hüseynova Nərgiz

-
0

İsrafilova İlahə

-
0

Azərbaycanda musiqi prodüsserliyinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və problemləri

-
0

Tofiq Quliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans

-
0

Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblında Qılman Salahovun fəaliyyətinə dair

-
0

Sultanova Sevinc

-
0

Мировая премьера в день национальной музыки

-
0

Türk mûsikîsi’nde güfte – beste münâsebeti

-
0

“Şüştər” muğamının not yazıları əsasında tədqiqi məsələləri

-
0

Əliyeva Ş.

-
elgntwplk