...
0

Гибридный жанр азербайджанской музыки – «симфонический мугам»

-
0

İnayət Xan Həzrət

-
0

Həşimov Elçin

-
0

Cəlal Abbasovun “Haradasan, Ulis?” əsərində kollajin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Şərq məqamlari və Şərq ritmləri

-
0

Rəhimov Valeh

-
0

Abbasova Aynurə

-
0

Bağırova Rəna

-
0

Əhədzadə Məleykə

-
0

Muğam sənətində ənənə və varislik məsələsinin tədqiqi

-
0

Müasir pianoçu sənətinin problemlərinə dair

-
0

Babayeva Aydan

-
0

Yaradıcılıq metodu və lirik-psixoloji üslub

-
0

İnyakina Alyona

-
0

İmadəddin Nəsimi bu gün də bizimlədir

-
0

Qulamova Nərgiz

-
0

Məmmədova Günel

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaq fortepiano silsilələri

-
0

Manafova Aytən

-
0

Yusifova Təranə

-
0

Rəsulzadə Sevda

-
0

Süleyman Ələsgərovun lirik mahnılarının formaxüsusiyyətlərinə dair

-
0

Ünal Funda

-
0

Saxur etnik qrupunun folklor nümunələri Azərbaycan milli mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi

-
0

Nazarov Odiljon

-
0

Kərimov Hafiz

-
0

Axundzadə Yusif

-
0

Mehdiyeva Natavan

-
0

Gençoğlu Mehmet S. Halim

-
0

Şüştər muğamının rənglərinə dair

-
elgntwplk