...
0

Rəna Qədimovanın “Sarı gəlin” balladasında xor partiyasının xüsusiyyətləri

-
0

Tofiq Quliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans

-
0

Tar ifaçılıq sənəti haqqinda yeni monoqrafiya

-
0

Nizami Gəncəvinin etik və estetik görüşləri “musiqili” misralarda

-
0

Məmmədova Leyla

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Səda” əsərində milli üslubun təzahür prinsipləri

-
0

Mirzəyev Samir

-
0

Səlah Mahmud

-
0

Tar tədrisinin bəzi məsələləri

-
0

Xəlilova Aynur

-
0

Çahargah məqamına əsaslanan xalq mahnılarının nəzəri tədqiqi

-
0

Sədiyev Əliağa

-
0

Mirzə Sadıq Əsədoğlunun 170 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans

-
0

Müəllimin peşə özünüdərk prosesinin xüsusiyyətləri

-
0

Rəhmanlı Əhsən

-
0

Ə.Bədəlbəylinin “İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti”

-
0

Niftiyeva Ülfət

-
0

Həmid Vəkilovun ifaçılığında novatorluq məsələləri

-
0

Kərimova İradə

-
0

Hüseynova Zülfiyyə

-
elgntwplk