...
0

Cəlal Abbasovun “Haradasan, Ulis?” əsərində kollajin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Simfonik orkestrdə tembr özəllikləri

-
0

“Rəhab” muğamının ifaçılıq xüsusiyyətləri

-
0

Əsədzadə Gülxanım

-
0

Müslümov Möhlət

-
0

Kamança tədrisində metodoloji problemlər

-
0

Hüseynova Aidə

-
0

Hüseynova Məryəm

-
0

Buşe şəhərindən gələn İran sədaları

-
0

Azərbaycan muğam ifaçılığının formalaşma tarixinə dair bəzi mülahizələr

-
0

Xalıqzadə Fəttah

-
0

Nəcəfov İlham

-
0

Azərbaycanda musiqi prodüsserliyinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və problemləri

-
0

Şəki mövlud mərasimlərində söz, musiqi və ayinin vəhdəti

-
0

О роли Азербайджанских женщин в развитии музыкальной культуры Азербайджана

-
0

Azərbaycan məqamlarının qohumluq münasibəti

-
0

«Koroğlu» operasında Bülbülün ifaçılıq üslubuna dair

-
0

Ramiz Mirişli mahnılarının mövzu rəngarəngliyi

-
0

Quliyev Rasim

-
0

Qəniyeva Afaq

-
0

Böyük ədəbiyyatin balet məkani: “Məhəbbət Əfsanəsi”nin novator xüsusiyyətlərində Nazim Hikmət pyesinin roluna dair

-
0

Azər Dadaşovun dini mövzulu iki vokal əsəri

-
0

Salmanov Elşən

-
0

Həsənova Sevil

-
0

Müəllimin peşə özünüdərk prosesinin xüsusiyyətləri

-
0

Azərbaycanın musiqi incisi, Şuşa şəhəri

-
0

Kamança üçün miniatürlər

-
0

Azərbaycan operasında leytmotiv və leytmotiv sisteminin ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Домбыра –духовная ценность казахского народа (Сказание о домбре)

-
0

Fətullayev Fərid

-
elgntwplk