...
0

Əliyev Rasim

-
0

Muğam sənətində tar alətinin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Hacıyeva Sevil

-
0

Rəhimov Valeh

-
0

Həşimov Elçin

-
0

Qulamova Naira

-
0

Интерпретация произведений композиторов азербайджана на узбекских народных интструментах

-
0

Baxşəliyev Fəxrəddin

-
0

Rəhimova Aytac

-
0

Əhmədova Dilbər

-
0

Əliyeva Gülüstan

-
0

Xəlilova Səidə

-
0

Kəngərli Arifə

-
0

Qədim çalğı aləti – ruhəfza

-
0

Kazımova Günel

-
0

Fələk — Şərq xalqlarının inanclarında, poeziya və musiqisində

-
0

Qulamova Nərgiz

-
0

Fikrət Əmirovun yaradıcılığında muğam janrının təzahürü

-
0

Şəfiyeva Kəmalə

-
0

Kamança alətinin tədrisində işləmə və köçürmələrin metodik və praktik əhəmiyyəti

-
elgntwplk