...
0

Şərqin 107 yaşlı operasının ilk Məcnunu

-
0

Əliyeva Aynur

-
0

Əhmədova Dilbər

-
0

“Rəhab” muğamının ifaçılıq xüsusiyyətləri

-
0

Əliyev Vüqar

-
0

İsmayılova Lalə

-
0

Məmmədova Rəna

-
0

Əliyev Səbuhi

-
0

“Yallı” rəqslərinin not nəşrlərinin etnomusiqişünaslıq əhəmiyyəti

-
0

Sadıqov Coşqun

-
0

İbrahimzadə Fizuli

-
0

Əliyev Rasim

-
0

Pikə Axundova – daim axtarışda olan bəstəkar

-
0

Rəna Qədimovanın xor və orkestr üçün “Sarı gəlin” balladası

-
0

Ergişi Süleyman

-
0

“Əsrlərin sədası» ansamblı və bərpa olunmuş ruhəfza

-
0

Меhdiyeva Gülşən

-
0

Quliyeva Gülnarə

-
0

Bayramova Alla

-
0

Rzayev Teymur

-
0

Paşayeva Zümrüd

-
0

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti — 100

-
0

Nurlybayeva Fatıma

-
0

Azərbaycan xanəndələrinin səsləri Almaniyada elmi tədqiqat obyektinə çevrildi

-
0

Siyavuş Kərimi: “İxtisasindan asili olmayaraq hami muğam keçməlidir”

-
0

Aqşin Əlizadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans

-
0

Əliyeva Nərgiz

-
0

İsmayılova Kəmalə

-
0

Çelik Aşkın

-
0

Üzeyir Hacıbey’nin “Köroğlu” operası dünya sahnelerinde

-
elgntwplk