...
0

Əbdülqasımov Fikrət

-
0

Hüseynova Rəmziyyə

-
0

Tarixi etnomusiqişünaslıq haqqında ilk böyük kitab

-
0

Quliyeva Mahirə

-
0

Əliyev Səbuhi

-
0

Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri

-
0

Hicran Hacızadə

-
0

Hacıyeva Mina

-
0

Kərimova Kəmalə

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında “Ave Maria” dua mətnindən istifadə

-
0

Kadr hazırlığında yeni təlim üsullari və texnologiyaların tətbiqi

-
0

Dadaşzadə Kamilə

-
0

Məmmədova Günel

-
0

Azərbaycan və İran muğamlarının tarixi inkişaf mərhələləri

-
0

Fələk — Şərq xalqlarının inanclarında, poeziya və musiqisində

-
0

Atakişiyeva Kəmalə

-
0

Xanbəyova Vəfa

-
0

Mirişli Ramiz

-
0

Qədim musiqi alətlərinin bərpaçısı professor Məcnun Kərimin fəaliyyətinə dair

-
0

Manafov Fikrət

-
0

Etüd janrının formalaşmasında Barokko dövrü musiqi janrlarının rolu

-
0

Ənənə və novatorluq kontekstində Aqşin Əlizadənin yaradıcılığına bir nəzər

-
0

Məmmədov Fehruz

-
0

Əli Səliminin mahnı yaradıcılığı

-
0

Pənahova Səbinə

-
0

“Telli sazım” peşrovu

-
0

Ələkbərova Böyükxanım

-
0

Sadıqova Zülfiyyə

-
0

İbrahimzadə Fizuli

-
0

“Konservatoriya”  jurnalının rəsmi veb səhifəsi hazırlanır

-
elgntwplk