...
0

Aslanova Fidan

-
0

Əlibəyli Elçin

-
0

Mansurov Elşən

-
0

Rəhimova Aytac

-
0

Azər Dadaşovun dini mövzulu iki vokal əsəri

-
0

Hacılı Ülkər

-
0

Qarabağ bölgəsi həsir nəğmələrinin semantik xüsusiyyətləri

-
0

İsgəndərova Günay

-
0

Творческая деятельность Б.Векиловой и современное хоровое исполнительство

-
0

Fətullayeva Pikə

-
0

Dadaşova Minarə

-
0

Şirinova Könül

-
0

Şamilli Gültəkin

-
0

S.Ələsgərovun balaban və orkestr üçün “Xəyala dalarkən” əsərində məqam-intonasiya xüsusiyyətləri

-
0

Dördbucaq formalı balabanın layihəsi

-
0

Məmmədov Taryel

-
0

Məmmədova Rübabə

-
0

Эволюция музыкальной записи: генезис и современность

-
0

Əliyeva Vəfa

-
0

Musiqidə kvant təxminləri

-
0

Müğənnilərin yetişib püxtələşməsində Əhsən Dadaşovun rolu

-
0

XX əsrdə Аzərbaycanda yaranmış musiqi üçlüyü

-
0

Dədəm Qorqud – Əlihüseyn Dağlının əlyazmalarında

-
0

İnayət Xan Həzrət

-
0

Mirzəyev Zakir

-
0

Aşıq musiqisi bəstəkar yaradıcılığında

-
0

Kərimov Ə.

-
0

Kamança üçün miniatürlər

-
0

Milli musiqi ifaçılığında janr əlaqələri

-
0

“Zabul Segah” muğamında bəzi variantlar

-
elgntwplk