0

Şamaxı (Şirvan) muğam məktəbinin bəzi unudulmuş nümayəndələrinin yaradıcılıq yolu

-
0

Qarabağ muğam məktəbinin ifaçılıq ənənələri

-
0

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Bakı xanəndələrinin yaradıcılığına nəzər

-
0

“Mahur-hindi” muğamının vokal-instrumental ifası barədə

-
0

XX əsrin II yarısında qadın xanəndələrin yaradıcılığı

-
0

“Güllü qafiyə” aşıq və xanəndə ifaçılığında

-
0

Opera səhnəsində qadin xanəndələrin rolu

-
0

“Rəhab” muğamının ifaçılıq xüsusiyyətləri

-
0

Xan Şuşinskinin həyat və yaradıcılığı haqqında

-
0

Əlibaba Məmmədov — 85

-
0

Xan Şuşinskinin mahnı yaradıcılığı

-
0

Xanəndəlik sənətinin inkişaf yollari haqqinda mülahizələr

-